#BENEFICIS

Agilitza la teva organització sanitària

Etiam euismod sapien nec est tempus consequat. Nullam eget pretium mi. Curabitur rhoncus finibus quam quis sodales.

Transforma dades en coneixement

Aprofita el coneixement ocult en les dades per transformar-les en informació que permeti prendre decisions. Captura, explota i visualitza la informació que prové de múltiples fonts, com el HIS, l’ERP de gestió econòmica i de RRHH o altres sistemes de suport.

Visualitza KPIs de forma amable i entenible

Amb clinicBI podràs visualitzar els teu KPIs, reports i dashboards amb la informació clau de la forma que et sigui més fàcil i comprensible, utilitzant diversos tipus de gràfiques: contaquilòmetres, barres, circulars, línies, taules, llistats, etc.

#VISIÓ GLOBAL

Amb clinicBI podràs tenir una fotografia a alt nivell de la puntuació global de l’IQF i dels indicadors que el composen:

• Universals

• Hiperprescripció

• Selecció


La selecció dels indicadors i el pes de cadascun d’ells en el càlcul global s’ajusten a les diferents línies assistencials:

• Atenció Especialitzada

• Atenció Primària

• Atenció a la Salut Mental

#DETALL D'UN INDICADOR

Per a cadascun dels indicadors de l’IQF podràs obtenir els resultats agrupats per:

• Unitat Productiva

• Servei

• Facultatiu

• Principi actiu

Per a cadascun d’aquesta agrupadros podràs comparar els resultats de l’any actual amb els de l’anterior, mostrant-se el resultat de l’indicador i el numerador (recepetes afectades) i denominador (receptes totals) utilitzats pel seu càlcul.

#RECEPTES QUE PENALITZEN

Amb clinicBI podràs arribar a conèixer el detall de les receptes concretes que penalitzen a cadascun dels indicadors a nivell de:

• Pacient

• Fàrmac

• Facultatiu

• Període

• Dosis diària definida (DDD)


Ràpidament podràs identificar pacients i revisar els seus tractaments per millorar la prescripció.

#CERCA DE RECEPTES

Amb clinicBI podràs cercar entre tota la prescripció realitzada pel teu centre filtrant els resultats per:

• Principi actiu

• Període

• Unitat Productiva

• Servei

• Facultatiu

• Pacient#DESPESA FARMACÈUTICA

Amb la integració amb el fitxer de receptes 450 podràs explotar indicadors relacionats amb la despesa farmacèutica de la teva zona, a nivell:

• Facultatiu

• Servei

• Laboratori

• Producte

• Principi actiu

• Grup ATC

• Àrea Bàsica


#CÀRREGA DE FITXERS

Des del propi clinicBI els usuaris que tinguin permisos podran carregar els següents fitxers:

• Fitxer 450 – IQF

• Fitxer 750 – despesa

• Catàleg de productes farmacèutics i medicaments

Agilitza l’anàlisi de l’IQF

La plataforma clinicBI permet informatitzar els indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica del Catsalut.

#CLINICBI